Åk 9

1. Taluppfattning

V.35

BAS: s.4 - 8

Z-bok: s.8 - 14

Rubrik 1.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Potenser; grundpotensform
 • Prioritering

V.36

BAS: s.9 - 14

Z-bok: s.15 - 19

Rubrik 1.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45
 • TVÅ: 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54
 • TRE: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Mål:

 • Förkorta/förlänga bråk
 • Hantera de fyra räknesätten i bråk

V.37

BAS: s.15 - 17

Z-bok: s.20 - 26

Rubrik 1.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 • TVÅ: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87
 • TRE: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Mål:

 • Hantera negativa tal i de fyra räknesätten
 • Potenser med negativ bas

V.38

BAS: s.18 - 19

Z-bok: s.27 - 31

Rubrik 1.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
 • TVÅ: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117
 • TRE: 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126

Mål:

 • Hantera potenser i division och multiplikation

V.39

BAS: s.20 - 24

Z-bok: s.32 - 37

Rubrik 1.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136
 • TVÅ: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145
 • TRE: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156

Mål:

 • Små tal som potenser

V.40

BAS: s.25 - 28

Z-bok: s.38 - 42

Rubrik 1.6

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 157, 158, 159, 161, 162, 163
 • TVÅ: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
 • TRE: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177

Mål:

 • Räkna med grundpotensform

V.41

BAS: s.29 - 32

Z-bok: s.43 - 49

Rubrik 1.7

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187
 • TVÅ: 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197
 • TRE: 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

Mål:

 • Kvadratrötter

V.42

PROV: tors, fre

V.43

EU Code Week: Programmering