Begrepp

Åk 7

Åk 8

Taluppfattning

Förändring och samband

Geometri

Algebra

Statistik och sannolikhet

Åk 9